Hình ảnh các em học sinh

              Trường THPT Quang Trung đáng lao động tại nhà giáo dục truyền thống